Basisbehoeftes

Bepaal de basisbehoeftes die ten grondslag liggen aan jouw optimale functioneren als jij jezelf als het goede gunt. Je geeft inhoud aan het principe dat als jij ruimte maakt voor jouw behoeftes, je van waarde bent voor je cliënt. Jij doet er toe.

Aanmelden voor het online programma